Γενικός Δείκτης ΧΑΑ  743,01
Μεταβολή -15,96  -2,10%   
Αρχική Bloomberg

Bloomberg

Bloomberg

Sponsored by